Những phần của não là bị ảnh hưởng bởi thôi miên?

Những phần của não là bị ảnh hưởng bởi thôi miên?

 

Thôi miên có thể được sử dụng như một công cụ để thay đổi thực sự trong cuộc sống của bạn. Tín dụng hình ảnh Brian Jackson / iStock / Getty Images

 

Tổng quan

Thôi miên, hay trance, là một trạng thái thay đổi của tâm trí, trong đó một người là rất cao đáp ứng đề nghị.Trong khi trạng thái thôi miên, một chủ đề thôi miên là tập trung hoàn toàn vào ý tưởng nhất định để loại trừ tất cả những người khác. Tại một thời gian, các hiệu ứng thôi miên được nhiều người tin là một hành động lừa đảo hay thần bí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những tiến bộ trong nhận thức khoa học đã tìm thấy trance là một trạng thái tự nhiên, căn cứ vào các hoạt động nguyên tắc của tâm trí.

 

Tê liệt

Gây ra bởi một nhà thôi miên, thôi miên là những hiện tượng vật lý bình thường để xác nhận quá trình để chủ đề của mình. Một trong những chiến công được đưa về bằng cách hướng dẫn các chủ đề mà một bàn tay, cánh tay, bàn chân hoặc một phần cơ thể khác đang trở nên rất nặng. Cuối cùng nhà thôi miên sẽ hướng dẫn khách hàng của mình để cố gắng nâng một phần của cơ thể, cố mà không thể.

 

Yann Cojan, nhà nghiên cứu tại Đại học Geneva ở Thụy Sĩ, là tác giả của một nghiên cứu xem các hoạt động tinh thần của 12 tình nguyện viên trải tê liệt tay trong khi bị thôi miên. Nó đã được phát hiện ra rằng hoạt động của vỏ não vận động ngay, chịu trách nhiệm cho phong trào phụ thân trái, đã bị chặn lại bởi một vùng não gọi là precuneus. Các precuneus là một phần của bộ não đã cam kết trong phần bộ nhớ cá nhân và hình ảnh tinh thần. Điều này cho thấy rằng ngôn ngữ sinh động và mang tính tượng trưng được sử dụng bởi các nhà thôi miên được kinh nghiệm như thực tế do các precuneus. Điều này một phần của bộ não sau đó chuyển tiếp việc không thể giao nhiệm vụ cho vỏ não vận động. Cojan nói, “Đó là nếu vỏ não vận động được kết nối với ý tưởng rằng nó không thể di chuyển (bàn tay) và như vậy … nó không gửi tin nhắn để di chuyển.”

 

Phân tích quan trọng

Một nghiên cứu (Rainville, Hofbauer, Bushnell, Duncan và Giá, 2002) đã cho 10 người tham gia positron cắt lớp phát xạ (PET) trước và sau khi bị thôi miên (xem liên kết trong tài liệu tham khảo). Nghiên cứu cho thấy một bộ não thôi miên đình chỉ chức năng nhận thức bằng cách gia tăng lưu lượng máu vào vùng chẩm, trong khi đồng thời giảm bớt sự kích thích vỏ não. Điều này gây ra một “mở cửa” của tâm, một đường vòng trong những yếu tố quan trọng cho phép góp ý cho nhập một cách tự do mà không bị phân tích đối với những thiên hướng.

 

Thư giãn

Tiến sĩ Yadin Dudai đồng tác giả của một nghiên cứu vào năm 2008 cho thấy những thay đổi rõ rệt trong não trước trán, chẩm và vùng thái dương của não ở những người tham gia trong khi bị thôi miên. Điều này chứng tỏ tại sao trạng thái thôi miên thường được liên kết với một cảm giác thư giãn sâu.

 

 

Bookmark and Share

Có thể bạn quan tâm